3 Tổng công ty chính thức được thành lập

Ngày 8/5/2015, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Mạnh Hùng đã ký các quyết định số về việc thành lập 3 Tổng công ty gồm: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone); Tổng Công ty Truyền thông (VNPT – Meida). Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT – Net). Trong đó, Tổng công ty VNPT - Vinaphone và Tổng công ty VNPT - Media sẽ là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn VNPT sở hữu và năm 100% vốn điều lệ, hoat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổng công ty VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.